Alle rettigheter 2019 Sauherad og Nes sokn

Barn


Barn er viktige i kyrkja vår. Vi har som mål å gje borna meinigsfulle opplevingar og viktige treffpunkt. 

Samtidig vil vi stimulere til tidlig kontakt med Kyrkja og vår bodskap, og skape en tilhørighet for både barna og familien. Under ser dere våre aktuelle tilbod til barn og familiar.

 

 

Unge


Barn og deres familier har en sentral plass i Stornes kirke. Vi har som mål å bli gode på å dekke behov som småbarnsfamilier har i hverdagen og fylle tiden med meningsfulle treffpunkt og opplevelser.

Samtidig vil vi stimulere til tidlig kontakt med Kirken og dens budskap og skape en tilhørighetsfølelse for både barna og familien. Under ser dere våre aktuelle tilbud til barn og familier.