Kirka på nett


Du kan følge gudstjenester og kirken på nett. Her følger noen linker.

Her er link til Øvre Telemark prosti hvor du finner dagens andakt og gudstenester på nett. Dette går på rundgang mellom menighetene i prostiet.

Her er en link til NETTKIRKEN

Her er link til GUDSTJENESTER PÅ NETT

SØNDAGSSKOLE kan også oppleves på nett

Du kan også følge andre tilbud fra kirken på nettsider, facebook og instagram.

Tilbake