Påmelding til gudsteneste


Nye smittevernreglar gjer at vi igjen kan samlast til gudsteneste. Det blir fleire gudstenester på Nes Menighetshus framover, sidan det er best plass der.

 

Øvre grense er 100 deltakere, men avstandskrava mellom kvar deltaker/ kohort  på 1 m, og 2 m ved allsang, begrensar antallet i våre flotte, men små middelalderkyrkjer. Derfor blir fleire av gudstenestene framover på Nes Menighetshus. Påmelding her.

Tilbake