Sorggrupper


Sorggrupper er for pårørende/ etterlatte etter dødsfall. Det er en viktig form for rehabilitering etter dødsfall, og en vanlig formalisert måte for etterlatte å møtes på. Etterlatte møtes regelmessig, deler erfaringer og hjelper hverandre videre. 

 

Våren 2020 begynner vi planlegging av oppstart av sorggrupper i Midt Telemark. Det vil bli et tilbud fra kirken i samarbeid med Psykisk helse i kommunen.

Mer informasjon kommer etterhvert.

Tilbake