Sorggrupper


Sorggrupper - det hjelper å snakke om det.

 

Sorggrupper er et livsynsåpent tilbud til mennesker som bærer på ulike former for sorg. Tilbudet starter opp høsten 2020, og er et samarbeid mellom kirkene i Øvre Telemark. 

Gruppene settes sammen av 6-8 mennesker, og ledes av 2 personer som har erfaring med sorg og/eller deltatt på kurs i ledelse av sorggrupper. Tilbudet er gratis og alle har taushetsplikt. Avhengig av deltakerne, behov og ønsker, kan gruppene settes sammen utfra type sorg/livssituasjon og på tvers av kommuner. Passende møtested avtales etter at gruppene er satt sammen. Det kan også bli aktuelt å sette opp egne grupper for barn og unge ved behov.

Les mer om tilbudet ved å se på brosjyren vår.

Er dette noe for deg, ta kontakt med oss på kirkekontoret på Gvarv.

Anne Inger Lunner, prest, tlf: 480 61 672
Åsne Gotehus Køhn, diakon, tlf 977 47 449

Tilbake