Kyrkja vårKyrkja i Sauherad har to flotte middelalderkyrkjer, eit menighetshus, 6 ansatte, et kirkekontor og mange frivillige medarbeidere. Vi ynsker å vere ei kyrkje for heile bygda, og har ansvar for å arrangere gudstenester, vigsler, gravferder og mykje frivillig aktivitet for alle aldersgrupper.

Sauherad og Nes menighet har som visjon: "Dype røtter, utstrakte greiner". Vi ynskjer at dette skal vere ein inspirasjon som viser retning for det vi driv med i kyrkja. Sauherad og Nes kyrkjer vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å vere ein bekjennande, open, tenande og misjonerande menighet. 

I vårt sokn har vi to flotte kyrkjer, Sauherad og Nes kyrkje. Her finn du ulik informasjon som er knytt til desse.