Felles grenselaus festgudsteneste


Felles festgudsteneste i Sauherad kyrkje 2. februar kl. 11.

 

Søndag 2. februar kl 11.00 i Sauherad kyrkje er det felles festgudsteneste. Dette er ei markering av ny kommune.

Prost Asgeir Sæle og sokneprest Anne Inger Lunner leier gudstenesten, med fleire.
Prosjektkoret "Grenselaus" med Grete H. Sele, Rolf Axelsen Lie, Bruno Hageman
Strykekvartett

Søndags tekst: Markus 2, 1-12
Offer går til: Menighetens misjonsprosjekt
Nattverd.
 

Tilbake