Kirka i koronatid


Med koronapandemien står vi nå oppe i en veldig spesiell situasjon. Kirka i Sauherad og Nes ønsker å være tilstede for deg på ulike måter.

Kirka ønsker å være tilgjengelig for alle, og vi oppfordrer til å tenke på sin neste i disse dager. Vi er mange som ønsker å bidra, både i stab og frivillig, og det er flere som har behov. Nå er tida for å hjelpe hverandre.

Ikke nøl med å ta kontakt med oss om vi kan være til hjelp for deg i disse dager. Det kan være hjelp til å handle mat på butikken eller ordne noe praktisk, eller om du trenger noen å snakke med.

Ta kontakt med oss på telefon eller epost:

Prest Anne Inger: 480 61 672 / anne.lunner@mtkyrkje.no
Diakon Åsne: 977 47 449  / asne.kohn@mtkyrkje.no
 

Tilbake