Smittevernreglar for arrangement og kyrkjelege handlingar


Frå 23. februar gjeld det nye smittevernreglar.

 

Nye smittevernreglar gjer nå at vi kan arrangere gudstenester, begravelsar, dåp og vigsel i kyrkjer og menighetshus. I Sauherad kirke er det plass til 65 personar med 1 m avstand uten allssang, og 30 peroner med 2 m avstand med allsang. I Nes kyrkje er det plass til 48 peronar med 1 m avstand uten allsang, og 20 personar med 2 m avstand med allsang. På Nes Menighetshus er det plass til 70 personar med 1 m avstand uten allsang, og 40 personar med 2 m avstand med allsang.

DET ER PÅMELDING TIL ALLE ARRANGEMENT.

Ta kontakt med oss på kyrkjekontoret for meir detaljert informasjon om dette.

 

Telefon: 35 10 11 20
E-post: post@sauherad.kyrkja.no

Tilbake