Smittevernregler for arrangement og kirkelige handlinger


Nye smittevernregler for kirken etter nyttår.

 

Nye smittevernregler gjør nå at vi ikke kan arrangere gudstjenester i kirkene våre. Andre aktiviteter blir også avlyst. Begravelser kan arrangeres, med antallsbegrensninger på 50 personer i Sauherad kirke og 48 personer i Nes kyrkje.

Vigsel og dåp kan gjennomføres med maksimalt 10 personer.

Tilbudet oppdateres så fort det blir forandring i reglene.  

Du kan følge med på digitale tilbud på våre nettsider.

Ta kontakt med oss på kirkekontoret for mer detaljert informasjon om dette.

Telefon: 35 10 11 20
E-post: post@sauherad.kyrkja.no

Tilbake