Alle rettigheter 2019 Sauherad og Nes sokn

Pilegrimsbåt


Vikingskip
Olavs Menn ror vikingskipet ÅSA fra Årnes brygge til Nesodden brygge.
 
De som har lyst til å være med kan møte på Årnes brygge kl. 08.30. De som vil prøve å ro kan få lov til det, eller man kan bare sitte på. På Årnes brygge er det dårlig med parkeringsplass. Enten må man bli kjørt av andre eller man kan kjøre til Nes kyrkje og bli skysset derfra med mini-buss. Frammøte ved Nes kyrkje kl. 08.00

Tilbake