Alle rettigheter 2019 Sauherad og Nes sokn

Bø prestegård


I Bø prestegard blir det sal av vaflar med tilbehøyr, kringle, skuffkaker, kaffi, te og saft. Konfirmantsalen er tilgjengeleg for omvising.
 

Tilbake