Givarteneste


Du kan nå opprette avtale om givertjeneste til Sauherad og Nes sokn. Vi har fire prosjekter som vi samler inn penger til. Det er Helsing, Nes menighetshus, barne- og ungdomsarbeid og misjonsprosjektet vårt. Du får skattefradrag for dine gaver ved å registrere deg her.

Barne- og ungdomsarbeid er en veldig viktig del av menighetens arbeid. Vi har nå satset på økt stillingsressurs til trosopplæring for barn og unge og ønsker å videreutvikle dette arbeidet. Du kan være med på å støtte dette arbeidet ved å bidra i givertjenesten.

Menighetsbladet helsing er viktig for at vi skal nå ut med informasjon og gode historier. Helsing er viktig for bygda og har lange tradisjoner. Vi er helt avhengig av gaver for å kunne drifte dette viktige arbeidet, og vi inviterer til å være med på dette.

Nes menighetshus spiller en viktig rolle for menigheten og bygda. Helt fra ideen om menighetshus ble en realitet har mange vært med på å gi penger og tid til dette huset. Vi er fortsatt avhengig av dugnadsinnsats og pengegaver for å drifte huset. Vi takker alle som vil være med og bidra!

Menighetens misjonsprosjekt støtter Lovsangshjemmet i Bangkok i Thailand. Les mer om dette prosjektet HER.

Du kan nå enkelt opprette avtale om givertjeneste under. Med bankID gjøres dette på noen få minutter. Legger du inn personnummeret ditt i registrerinen får du skattefradrag på gaven din. Vi takker alle som vil være med på å støtte et eller flere av våre prosjekter.

OPPRETT AVTALE OM GIVERTJENESTE

Tilbake