Sorggrupper


Ny sorggruppe starter opp på Gvarv mars 2023. Påmelding nå.

 

 

Sorggrupper er et livsynsåpent tilbud til etterlatte.Tilbudet startet opp høsten 2020, og det er mulighet for å melde seg på ny gruppe med oppstart mars 2023

Datoene for neste sorggruppeløp er:

Samling

Dato

Tema

1

 

Sorg og start på gruppeprosess

2

 

Savn og minner

3

 

Møte med døden og avskjeden

4

 

Hvordan sorg påvirker følelser, tanker og atferd

5

 

Sorgens konsekvenser i kroppen

6

 

Hvordan sorg påvirker familie og nettverk

7

 

Identitetsforandringer etter tap

8

 

Sorg som din livserfaring

9

 

Avslutningsaften med god mat og drikke

 

Tid: Vi har satt tidspunkt til kl. 11-13 (inkl pause). Vi ønsker helst samlingene på dagtid, men dersom deltakerne i gruppen ikke har mulighet på dagtid, vil vi forsøke å være så fleksible som mulig. Da blir mest sannsynlig tidspunktet 18-20.

Sted: Peisestue, Nes menighetshus

 

Litt om sorggruppene:
Gruppene settes sammen av maksimalt 6 mennesker, og ledes av 2 personer som har erfaring med sorg og/eller deltatt på kurs i ledelse av sorggrupper. Sorggruppene har 8 ordinære samlinger. Vi avslutter med en avslutningsaften etter siste ordninære samling, med god mat, drikke og fellesskap. Tilbudet er gratis og alle har taushetsplikt. 

 

Sorggruppene er hovedsaklig for voksne, og en vil kunne komme i gruppe med mennesker som har mistet andre enn det du selv har. Vi har desverre ikke nok ressurser og deltakere til å starte egne grupper for de som har mistet ektefelle, for de som har mistet barn o.l.


Det er et ønske om å etablere egne grupper for barn og unge, dersom det viser seg å bli et behov. Ta kontakt om du tror dette ville være bra for deg eller barnet/ungdommer du kjenner. Får vi nok henvendelser til å starte en gruppe, vil vi forsøke å organisere dette. Opplegget for barn og unge vil se annerledes ut enn sorggruppene for voksne.

Kort om sorggruppelederne: 

Gruppene på Gvarv ledes av diakon Åsne Gotehus Køhn med sammen med en frivillig medleder, Kirsti Lunåshaug.

Tidligere rådgiver, spesialpedagog og lærer. 77 år i juli. Som pensjonist tatt grunnutdanning i sjelesorg på Modum Bad, og er fortsatt engasjert i arbeid på Instituttet. Gjennomført sorggruppelederkurs på Modum bad, høsten 2020.	 

Kirsti Lunåshaug. Tidligere rådgiver, spesialpedagog og lærer. 78 år. Som pensjonist tatt grunnutdanning i sjelesorg på Modum Bad, og er fortsatt engasjert i arbeid på Instituttet. Gjennomført sorggruppelederkurs på Modum bad, høsten 2020.    

Åsne Gotehus Køhn. Diakon i Sauherad og Nes sokn. Har mastergrad i diakoni


Les mer om tilbudet ved å se på brosjyren vår. Den kan du lese her.


Er dette noe for deg, ta kontakt med oss på kirkekontoret på Gvarv.
Anne Inger Lunner, prest, tlf: 480 61 672
Helene Sele, diakonvikar fram til mars 2023 tlf. 993 55 994
 

Tilbake