Sorgarbeid høsten 2024


Har du mistet noen du er glad i, og kunne ønske deg et fellesskap med andre i samme situasjon? Voksen eller barn/ungdom? 

 

Vi fortsetter med sorgstøtte og vil tilby nye grupper fra høsten 2024. 

Men - 

Vi ønsker å tilby noe for dem som trenger det mest. Derfor vil vi gjerne forsøke å fange opp behovene hos innbyggerne i kommunen, og danne en gruppe utfra henvendelsene vi får inn.

Vi har mulighet til å lage en voksengruppe (som vi har hatt siden 2020), men vi kan også lage et sorgtilbud for barn og ungdom (mellom 7 og 18 år). Sorgarbeidet rettet mot barn og ungdom vil se litt annerledes ut enn for voksne, og innebære litt mer aktiviteter enn rene samtalegrupper.

Derfor - si ifra hvis du trenger et tilbud, og så vil vi forsøke å danne en gruppe basert på responsen vi får!

Sorggrupper er et livsynsåpent tilbud til etterlatte.


Praktisk info

Tidspunkt for gruppene er ikke fastsatt, men i utgangspunkt dagtid. Vi ønsker å være fleksible for å imøtekomme deltakere best mulig, men kommer tilbake til dette.

Sted: Peisestue, Nes menighetshus, Holmenvegen 46, Gvarv

Litt om sorggruppene:
Gruppene settes sammen av maksimalt 6 mennesker, og ledes av minst 2 personer som har erfaring med sorg og/eller deltatt på kurs i ledelse av sorggrupper. Vi følger opplegg utarbeidet av Seksjon for sorgstøtte, Ahus.

Sorggruppene har 6-8 ordinære samlinger. Tilbudet er gratis og alle har taushetsplikt. 

Kort om sorggruppelederne: 

Gruppene på Gvarv ledes av diakon Åsne Gotehus Køhn med sammen med en frivillig medleder, Kirsti Lunåshaug.

Tidligere rådgiver, spesialpedagog og lærer. 77 år i juli. Som pensjonist tatt grunnutdanning i sjelesorg på Modum Bad, og er fortsatt engasjert i arbeid på Instituttet. Gjennomført sorggruppelederkurs på Modum bad, høsten 2020.	 

Kirsti Lunåshaug. Tidligere rådgiver, spesialpedagog og lærer. 80 år. Som pensjonist tatt grunnutdanning i sjelesorg på Modum Bad, og er fortsatt engasjert i arbeid på Instituttet. Gjennomført sorggruppelederkurs på Modum bad, høsten 2020. Frivillig i sorggruppearbeidet.

Åsne Gotehus Køhn. Ansvarlig for sorggruppearbeidet. Fagbakgrunn master i psykologi, videreutdanning i diakoni. Tidligere veileder i arbeids- og inkluderingsbedrift, jobber i dag som diakon i Den norske kirke på Gvarv. Gjennomført sorggruppelederkurs på Ahus, desember 2019.


Les mer om tilbudet ved å se på brosjyren vår. Den kan du lese her.


Er dette noe for deg, eller du er nysgjerrig eller har spørsmål, ta kontakt med oss på kirkekontoret på Gvarv.
Åsne Gotehus Køhn, diakon, tlf. 977 47 449
Anne Inger Lunner, prest, tlf: 480 61 672
 

Tilbake