Smittevern i kyrkja


Nye smittevernreglar for kyrkja frå 2. februar.

 

1. februar blei mange av smitteverntiltaka oppheva. Det betyr at vi ikkje lenger treng å melde oss på til gudstenester og møter, og vi kan bruke alle benkane i kyrkjene våre. Det er ikkje avstandskrav når vi sitt på tilvist plass, men vi må fortsatt bruke munnbind når vi går inn og ut av kyrkja, og når vi går til nattved.

Vi ynskjer velkommen til kyrkja, og vil legge til rette for ei trygg oppleving.

Tilbake