Praktisk info om kyrkjevalet 2023


Det vert høve til å røyste ved kyrkjevalet både på valdagane 10. og 11. september og ved førehandsval.

PÅ VALDAGEN

Det vert lagt til rette for eigne vallokaler for kyrkjevalet der røysting til kommunevalet finn stad. Dette vert markert med skilt i bygningane.
For Sauherad og Nes sokn gjeld følgjande:

På Idunshall, Akkerhaugen 
Åpningstid: Måndag 11. september kl. 10.00 - 20.00

På Gvarv samfunnshus
Åpningstid: Mandag 11. september kl. 10.00 - 20.00

På Gullbring kulturanlegg
På Gullbring vert det kommune- og fylkestingsval både søndag 10. og mandag 11. september
Åpningstid:
Søndag 10. september kl. 14.00 - 18.00 
Mandag 11. september kl. 10.00 - 20.00
Ein del frå Sauherad og Nes ynskjer kanskje å røyste der, særleg sundag, og det vert lagt til rette for at du kan få røysta også til kyrkjevalet samme stad.  Bø sokn har betent lokale for kyrkjevalet på Gullbring båe dager. Sauherad og Nes syter for å ha folk der sundag.
 

FØREHANDSRØYSTING

Det er høve til å stemme digitalt i tidsrommet 10. august - 06. september. 
Du kan klikke på denne lenka for å gjere det.  Du loggar deg inn med bank-id, og får opp dei listene du kan stemme på. 

Det er høve til å førehandsrøyste på Sauherad og Nes kyrkjekontor på følgande tidspunkt:

10. august - 8. september: tysdag, onsdag, torsdag kl.12-14.

Torsdag 31.august kl.15-20.

Sundag 3.september etter gudstenesten: ca. kl.12-13.

Lista til soknerådsvalet i Sauherad og Nes finn du her.

Presentasjon av kandidatane til  SOKNERÅDSVALET  i Sauherad og Nes finn du her.

Tilbake