Tilstanden på kyrkjene våre


På oppdrag frå soknerådet har firmaet Multiconsult utarbeidd ein tilstandsanalyse for begge kyrkjene våre.

Kyrkjene er i bra stand, men begge har eit par store vedlikehaldsmessige utfordringar, og det er anslått at det vil koste ca 5 mill kr for å få dei opp på eit akseptabelt nivå.
Her er rapporten for Nes, og denne for Sauherad.

Tilbake