Påmelding gudsteneste


Skriv inn fullt namn og mobilnummer i påmeldinga. Om det kjem fleire frå same husstand/kohort (dei du bur saman med), skriv du inn totalt antal personar. Dette er til bruk ved eventuell smittesporing, og lista med påmeldte vil bli sletta etter to veker. VELKOMMEN TIL GUDSTENESTE!
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Mobil:
Gudstenester
Påmelding gudsteneste 07.03 kl. 11.00 Nes Menighetshus (39 ledige plasser)
Påmelding gudsteneste 14.03 kl. 17.00 Nes Menighetshus (39 ledige plasser)Hvor mange personer melder du på inkludert deg selv?

Velg først hvilken gruppe du ønsker å melde deg på.