Påmelding Konfirmantjubileet 16. oktober 2022


Fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er det noe vi trenger å vite i forhold til matallergi eller annet?


Jeg blir med til Årnes kafeteria etterpå
Jubilantinformasjon