Alle rettigheter 2019 Sauherad og Nes sokn

Råd og utval


Nedenfor vil møtebøker fra soknerådet vises. Disse vil være tilgjengelig etter at møteboka er godkjent av soknerådet, som normalt skjer etter neste møte.
Ved å klikke på møtedatoen kjem du til møteboka for det aktuelle møtet.

Alle soknerådsmøta er kl 19 i underetasjen på Nes menighetshus, Holmenvegen 46, Gvarv. Alle møte er åpne for publikum presse.

Sakspapirer til møte

2016-01-27 (27. januar 2016)

2016-02-17

Her kan du laste ned Håndbok for menighetsråd og kirkelig fellesråd, 2015-2019

 

medl. sokneråd og driftsutv.

Anne Marie Etholm

35 02 96 258

950 70 671

Send e-post

medl. sokneråd og driftsutv.

Johannes Sand

915 65 773

Send e-post

nestleiar i sokneråd og driftsutv.

Målfrid Nygård Laskemoen

907 46 835

Send e-post

sokneprest

Anne-Inger Lunner

35 10 11 20

480 61 672

Send e-post

soknerådsleiar

Tora Skjerkholt Aarnes

35 95 77 71

971 22 536

Send e-post

soknerådsmedlem

Rune Nilsen

414 79 217

Send e-post

soknerådsmedlem

Jarl Olav Rugtveit

35 95 52 80

414 49 050

Send e-post

soknerådsmedlem

Geir Valle

971 50 427

Send e-post

Møtebok - 2015

Tittel                                                                              Beskrivelse

Møte 2015-10                                                               Møtebok 25.11.2015
Møte 2015-09                                                               Møtebok 02.11.2015

Møte 2015-08                                                               Møtebok 21.10.2015
Møte 2015-07                                                               Møtebok 02.09.2015
Møte 2015-06                                                               Møtebok 27.05.2015
Møte 2015-05                                                               Møtebok 20.05.2015
Møte 2015-04                                                               Møtebok 22.04.2015
Møte 2015-03                                                               Møtebok 12.03.2015
Møte 2015-02                                                               Møtebok 25.02.2015
Møte 2015-01                                                               Møtebok 04.02.2015

Møtebok - 2013/2014

Tittel                                                                              Beskrivelse

Møte 2014-08                                                               Møtebok 10.12.2014

Møte 2014-07                                                               Møtebok 19.11.2014
Møte 2014-06                                                               Møtebok 24.09.2014
Møte 2014-05                                                               Møtebok 27.08.2014
Møte 2014-04                                                               Møtebok 23.04.2014
Møte 2014-03                                                               Møtebok 12.03.2014
Møte 2014-02                                                               Møtebok 12.03.2014
Møte 2014-01                                                               Møtebok 11.02.2014
Møte 2013-08                                                               Møtebok 21.12.2013